Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Thóc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Hồ Nguyện phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

3401122457
08/03/2004
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
157 (214)
41 (36)
Trần Huấn
Phường Khuê Trung
VIET ANH., CO lập năm 2018
882.2 m2
118.2 m2
257.1 m2
11.78 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng
c

Thông tin giấy phép