Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đào Thị Bích Ngọc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trịnh Tấn Dũng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

CM 773618 + CM 773619
12/03/2018
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
56+57
42
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 13, B1-129, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
204.4 m2
101.0 m2
101.0 m2
4.95 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
10.34

Thông tin giấy phép