Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lý Thị Thanh TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, , ,
2 Phan Tam Phi TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658771
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
45
B1-4
QH(3,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH MTV XDTM NHẬT KỲ AN lập năm 2016
121.4 m2
99.9 m2
383.0 m2
15.6 m
Tầng 1 + lững: 5,4m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng; Tầng 4: 2,8m m
04 tầng + lững
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép