Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Bảy quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,
2 Đinh Xuân Đạt quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074437 & BI 074438
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
2 + 3
B1-30
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CTY CP TV TK & XD VHA lập năm 2016
0.0 m2
185.0 m2
585.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép