Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Vũ H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định, , ,
2 Phạm Văn Phê H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992406
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
6
B1-20
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
192.5 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép