Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Kỳ Tô Dạ Gi K356 H89/27 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658852
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
31
B1-39
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
DC&LIFE lập năm 2016
115.0 m2
90.0 m2
239.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,6m; Tầng 2,3: 3,0m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép