Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Chiêu huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, , ,
2 Trần Công Hải huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952137
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
37
B1-2
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
TTA ARCHITECTURE lập năm 2016
96.3 m2
88.8 m2
232.4 m2
11.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép