Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Hồng Hoa huyện Núi Thành, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Đăng Từ huyện Núi Thành, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658924
04/07/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
24
B1-27
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH TV ĐT-XD ĐƯƠNG ĐẠI lập năm 2016
120.0 m2
72.5 m2
182.5 m2
12.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
6,0

Thông tin giấy phép