Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thu Hương H. Lệ Thủy, Quảng Bình, , ,
2 Dương Anh Tình H. Lệ Thủy, Quảng Bình, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952343
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
43
B1-6
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
93.3 m2
78.25 m2
160.5 m2
9.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép