Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Nga huyện Tiên Phước, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Đình Thống huyện Tiên Phước, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952699
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
99
B1-8
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
VACL lập năm 2016
87.7 m2
65.0 m2
168.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
3,04

Thông tin giấy phép