Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Bảy quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,
2 Đinh Xuân Đạt quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074437 & BI 074438
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
2 + 3
B1-30
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
0.0 m2
185.0 m2
230.0 m2
7.1 m
Tầng 1 + lững: 5,4m (Sảnh hạ 3,9m) m
01 tầng + lững
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép