Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hà Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, , ,
2 Võ Thiện Thanh Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678726
12/10/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
66
B1-36(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
PH CO.,LTD lập năm 2016
100.0 m2
70.0 m2
201.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.3
4,8

Thông tin giấy phép