Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Kiên Dang Thọ Xuân, Thanh Hóa, , ,
2 Phạm Ngọc Tiến Thọ Xuân, Thanh Hóa, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 282677
06/06/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
1442
06
BTXM
Tổ 16
Phường Hòa An
Chủ hộ tự lập năm 2017
57.5 m2
53.6 m2
111.1 m2
8.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,0m m
02 tầng
0
1.0
công trinh

Thông tin giấy phép