Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Đình Anh huyện Thanh Chương, Nghệ An, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AL 388946
03/12/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
89
28
Kiệt BTXM
Tổ 29
Phường Hòa Phát
Chủ hộ tự lập năm 2017
82.1 m2
64.9 m2
64.9 m2
5.0 m
Tầng 1: 3,0m m
01 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng
c

Thông tin giấy phép