Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Thanh Hải phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đỗ Văn Thảo phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 155563
20/08/2010
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
362-C3
KT01/1
Hoàng Dư Khương & BTXM sau nhà
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Khuê Trung
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ THÀNH XANH lập năm 2018
100.0 m2
89.0 m2
331.0 m2
14.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3,4: 3,6m/01 tầng m
04 tầng
0
1.0
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1

Thông tin giấy phép