Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Thê phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Thì phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

3401120754
29/06/2001
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
58
40
BTXM
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2018
148.0 m2
81.5 m2
182.2 m2
8.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng

Thông tin giấy phép