Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Thanh Hương Bắc Trà My, Quảng Nam, , ,
2 Trịnh Ngọc Dũng Bắc Trà My, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992731
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
31
B1-22
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
101.0 m2
80.2 m2
167.9 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.7
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
4

Thông tin giấy phép