Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hoàng Đức Yên - Võ Thị Liên phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
994
11
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
106.0 m2
58.14 m2
121.82 m2
9.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
10
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp tôn

Thông tin giấy phép