Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hồ Thị Ngọc Thủy quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đinh Ngọc Anh Dũng quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 412234
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
2209
05
Kiệt BTXM
Phường Hòa An
Chủ hộ tự lập năm 2016
59.3 m2
49.6 m2
103.5 m2
8.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.0
Công trình thuộc khuôn viên khu đất của chủ hộ theo hồ sơ
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép