Salta al contigut

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đỗ Thị Yến Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 303953
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
203
47
Trần Huy Liệu (lộ giới quy hoạch 3,0-7,5-3,0)
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
102.9 m2
70.0 m2
158.0 m2
9.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,3m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.2
6,8
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép