Salta al contigut

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5691 Hồ Thị Ngọc Thủy & Đinh Ngọc Anh Dũng Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412234; Thửa 2209; tờ BĐ 05 Chờ cấp
5692 Hoàng Thị Tường Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 620142; Thửa 2141; tờ BĐ 5 Chờ cấp
5693 Trịnh Thị Hồng Thanh & Ngô Sĩ Cường Đoàn Hữu Trưng (3,5-7,5-3,5), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 834180; Thửa 15-B3; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
5694 Phạm Thị Quỳnh & Nguyễn Văn Thái Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155897; Thửa 982; tờ BĐ 06 Chờ cấp
5695 Hà Thị Nhiệm & Trần Văn Bá Đỗ Đăng Tuyển (4,5-7,5-4,5)m, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AK 488507; Thửa E1-34; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5696 Nguyễn Thị Tâm Phượng & Võ Văn Chín Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AE 379903; Thửa 545; tờ BĐ 08 Chờ cấp
5697 Nguyễn Thị Hồng & Đặng Mậu Ánh Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271458; Thửa 1701(5); tờ BĐ 5 Chờ cấp
5698 Nguyễn Thị Mỹ Duyên & Trần Hải Sơn Trần Thủ Độ (5,0-10,5-5,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AK 123059; Thửa B3-257; tờ BĐ KT01/1 Chờ cấp
5699 Ngô Văn Dũng QH (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng ; Thửa 36; tờ BĐ B2-17 Chờ cấp
5700 Phan Thị Diệu Hiền & Nguyễn Đắc Ngọc Kiệt BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AP 603109; Thửa 99; tờ BĐ KT04 Chờ cấp