Salta al contigut

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
2011 Nguyễn Thị Thu Hương & Hoàng Trọng Tạo QH (4,0-7,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 634248; Thửa 242; tờ BĐ 44 Chờ cấp
2012 Nguyễn Thị Thu Nguyệt QH(6,5-10,5-6,5)m phía Tây Nam & QH 5,5m phía Đông Nam, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AE 025858; Thửa 15; tờ BĐ 46 Chờ cấp
2013 Ngô Tất Hưng đường BTXM rộng 5,5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 774120; Thửa 692; tờ BĐ 6 Chờ cấp
2014 Dương Phá Thiên CẢI TẠO QH (4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AP 603226; Thửa 1156-D10; tờ BĐ KT04/6 Chờ cấp
2015 Lê Tất Hưởng QH Bàu Tràm 1, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 282502; Thửa 271; tờ BĐ 6 Chờ cấp
2016 Nguyễn Thị Mỹ Linh & Nguyễn Bá Hoanh QH (3,0-5,5-3,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240099; Thửa 19; tờ BĐ B2.13 Chờ cấp
2017 Hồ Thị Mi Mi đường BTXM rộng 1,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271743; Thửa 803; tờ BĐ 8 Chờ cấp
2018 Trần Ngọc Chương QH(4,5-7,5-4,5)m phía Tây Nam & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Đông Nam, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 456898; Thửa 44-B2.2; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2019 Nguyễn Thị Lệ Hằng & Cao Quốc Bảo QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155833; Thửa 34; tờ BĐ 2 Chờ cấp
2020 Nguyễn Thị Kim Nga QH (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412183; Thửa 14; tờ BĐ 7 Chờ cấp
2021 Ngô Thị Mỹ Lệ đường BTXM rộng 5,5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng O 710514; Thửa 43; tờ BĐ 05 Cấp mới 938 15/03/2018
2022 Nguyễn Thị Minh Hạnh & Nguyễn Văn Duy đường BTXM rộng 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 482949; Thửa 651; tờ BĐ 07 Chờ cấp
2023 Trần Thị Chín & Lê Đình Cận QH Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AL 388803; Thửa 221-C3; tờ BĐ KT01/1 Chờ cấp
2024 Nguyễn Hữu Tịnh ĐIỂU CHỈNH đường kiệt ra đường Đỗ Thúc Tịnh rộng 3,0, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng QSD nhà ở và QSD đất ở 3401121438; Thửa 115; tờ BĐ 31 Chờ cấp
2025 Phan Thị Thu An & Võ Thành Nhân QH (3,0-5,5-3,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174920; Thửa 281; tờ BĐ 42 Chờ cấp
2026 Trần Thị Mộng Hà & Nguyễn Thanh Dũng QH Thành Thái, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AK 095103; Thửa 42; tờ BĐ 119 Chờ cấp
2027 Lê Công Nam QH (3,0-5,5-3,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 745761; Thửa 12-B1.20; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2028 Nguyễn Văn Ngoạn đường BTXM rộng 2,5, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 068293; Thửa 87; tờ BĐ 43 Chờ cấp
2029 Trần Thị Lê & Hoàng Trần Chương QH (4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 634319; Thửa 88; tờ BĐ 56 Chờ cấp
2030 Lê Thị Cẩm Nhung & Phạm Đình Cương QH(4,0-7,5-4,0)m phía Tây Nam & QH(4,0-7,5-3,0)m phía Đông Bắc, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 658994; Thửa 36; tờ BĐ B1-28 Chờ cấp
2031 Lưu Thị Trà My & Huỳnh Đức Trí QH 5,5m vỉa hè 3,5, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 723869; Thửa 92; tờ BĐ 106 Chờ cấp
2032 Nguyễn Thị Kế & Đoàn Văn Khôi QH (10,5-7,5-4,5), Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 251332; Thửa 457-B2.9; tờ BĐ 00 Chờ cấp
2033 Trần Thị Bích Liên & Trịnh Thế Lân QH(4,0-7,5-4,0)m phía Tây Nam & QH(4,0-7,5-3,0)m phía Đông Bắc, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 658981; Thửa 17; tờ BĐ 45 Chờ cấp
2034 Nguyễn Thị Hoài Thương & Nguyễn Văn Vĩ QH 3,5m vỉa hè 3,0, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng V 571784; Thửa 57; tờ BĐ 28 Chờ cấp
2035 Võ Thị Mai Hiền & Trần Quang Minh QH(4,5-7,5-4,5), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 393680; Thửa 2; tờ BĐ 47 Chờ cấp
2036 Ngô Thị Thu & Phan Thanh Chung QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 990096; Thửa 71; tờ BĐ 131 Chờ cấp
2037 Trần Thị Thủy & Đinh Nho Huân QH 10,5m vỉa hè 5,0m phía Đông Bắc & QH 7,5m vỉa hè 4,5m phía Đông Nam, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271593; Thửa 162; tờ BĐ 131 Chờ cấp
2038 Nguyễn Thị Thật & Hồ Văn Luyến QH 7,5m phía Tây Bắc & QH 5,5m vỉa hè 3,0m phía Tây Nam, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312396; Thửa 31; tờ BĐ B2.28 Chờ cấp
2039 Nguyễn Thị Nghệ & Nguyễn Thúc Chức QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412156; Thửa 121; tờ BĐ 109 Chờ cấp
2040 Trương Hàn Ny QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271564; Thửa 254; tờ BĐ 132 Chờ cấp