Zum Inhalt wechseln

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
251 Lê Văn Vinh 94 Tổ 15, Hòa An 2820000 1128000 1000000 4948000 Xóa
252 Dương Quang Bình 190.8 Tổ 11, Hòa An 6201000 2480400 8681400 Xóa
253 Ngô Duy Hoàng Quốc Việt 120 Tổ 41, Hòa An 4200000 1680000 5880000 Xóa
254 Hà Đức Thôi 116.8 Tổ 16, Hòa An 2920000 1168000 4088000 Xóa
255 Lương Xì 38 Tổ 40, Hòa An 950000 380000 500000 1830000 Xóa
256 Đỗ Ngọc Hoàng 106.52 Tổ 45, Hòa An 3195600 1278200 4473800 Xóa
257 Nguyễn Tăng Thư 150 Tổ 14, Hòa An 4500000 1800000 6300000 Xóa
258 Nguyễn Thị Kim Lụa 77.8 Tổ 13, Hòa An 1945000 778000 1000000 3723000 Xóa
259 Nguyễn Thị Phê 174 Tổ 15, Hòa An 5220000 2088000 7308000 Xóa
260 Lê Thị Lại 82.67 KCT HA, Hòa An 2893500 1157400 4050900 Xóa