Zum Inhalt wechseln

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
111 Nguyễn Hữu Tân - Lê Thị Tỵ Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 543488; Thửa 700; tờ BĐ 16 Chờ cấp
112 Nguyễn Xuân Qui - Nguyễn Thị Mận Kiệt bê tông 2.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 064957; Thửa 382; tờ BĐ 08 Chờ cấp
113 Nguyễn Văn Bảy - Nguyễn Thị Xuân Tùy Kiệt bê tông 2.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179943; Thửa 257; tờ BĐ 34 Chờ cấp
114 Huỳnh Thị Chung & Trương Kim Xuân QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312049; Thửa 89; tờ BĐ 174 Chờ cấp
115 Lê Minh Đức - Nguyễn Thị Hạ Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng số và sổ 07221 QSDĐ/6025/QĐ-UB; Thửa 220; tờ BĐ 24 Chờ cấp
116 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Phước Tường 3 - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND quận Cẩm Lệ về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân kèm theo sơ đồ vị trí đất; Thửa 29; tờ BĐ B2.5 Chờ cấp
117 Phạm Phúc Phiên - Võ Thị Lệ Kiệt bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Số vào sổ H 02358; Thửa 111/13; tờ BĐ 09 Chờ cấp
118 Hộ bà Ngô Thị Nữ Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Số vào sổ 2637/QSDĐ/1176/QĐ-UB; Thửa 257; tờ BĐ 14 Chờ cấp
119 Dương Văn Quang - Nguyễn Thị Thanh Hường Nguyễn Văn Giáp - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 623709; Thửa 57; tờ BĐ C7 Chờ cấp
120 Lê Đức Chung Cồn Dầu 1 - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 282639; Thửa 8; tờ BĐ 110 Chờ cấp