Zum Inhalt wechseln

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
121 Nguyễn Văn Hiền - Thái Thị Đào Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 521197; Thửa 209; tờ BĐ 10 Chờ cấp
122 Nguyễn Đình Hiệp Mẹ Thứ - 7,5m; vỉa hè 4,5, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AL476497; Thửa 151; tờ BĐ 130 Chờ cấp
123 Phạm Vũ Quang Phù Đổng - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AL 230485; Thửa 215; tờ BĐ 171 Cấp mới 614/GPXD 02/03/2018
124 Hồ Văn Mai - Trần Thị Thìn Văn Tiến Dũng, 10,5m; vỉa hè 5,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174477; Thửa 59; tờ BĐ B2.18 Chờ cấp
125 Lê Duy Khánh QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 303408; Thửa 53; tờ BĐ 171 Chờ cấp
126 Hứa Tự Vinh -Hứa Thị Thu Hiền Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179811; Thửa 804; tờ BĐ 24 Chờ cấp
127 Phan Thị Hạnh QH 10.5m; vỉa hè 5.0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412099 & BG 412098; Thửa 03&04; tờ BĐ B2.8 Chờ cấp
128 Lê Hữu Tuấn - Lê Thị Bích Hường Cồn Dầu 1 - 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 521157; Thửa 29; tờ BĐ 110 Chờ cấp
129 Nguyễn Thanh Hoàng Đường bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 174532; Thửa 192; tờ BĐ 13 Chờ cấp
130 Trịnh Ngọc Anh - Ngô Thị Quý Hoa QH 7.5m; vỉa hè 4.0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412320; Thửa 157; tờ BĐ 133 Chờ cấp