Zum Inhalt wechseln

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
141 Đặng Xuân Bình - Lê Thị Kín QH 7,5m; vỉa hè 10,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 456248; Thửa 98-B2.3; tờ BĐ 00 Chờ cấp
142 Nguyễn Minh Đức - Đinh Thị Hồng QH 7,5m; vỉa hè 3,5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271793 & BH 271028; Thửa 549 & 148; tờ BĐ B2-10 & 7 Chờ cấp
143 Trần Văn Dũng - Nguyễn Thị Bích Hoa Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BE 787677; Thửa 635; tờ BĐ 14 Cấp mới 1011 16/03/2018
144 Vương Bá Long - Nguyễn Thị Thu Hà QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BK 312128; Thửa C1-7; tờ BĐ 00 Chờ cấp
145 Nguyễn Công Thọ - Tôn Nữ Thị Vy Tôn Đản - 7.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179083; Thửa 704; tờ BĐ 7 Chờ cấp
146 Phạm Xuân Bá Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179827; Thửa 803; tờ BĐ 6 Chờ cấp
147 Nguyễn Thị Thi Đường Cầu Đỏ - Túy Loan - 7.5m, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Số vào sổ 00060 QSDĐ/1119QĐ-UB; Thửa 170; tờ BĐ 27 Chờ cấp
148 Nguyễn Ngọc Vinh - Phạm Thị Ngà đường bê tông 5.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AC 786819; Thửa 307; tờ BĐ 28 Chờ cấp
149 Hồng Thị Trinh Đường Nguyễn Nhàn - 7.5m, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Số vào sổ 7496 QSDĐ/8988/QĐ-UB; Thửa 524; tờ BĐ 13 Chờ cấp
150 Lê Văn Hòe - Phan Thị Bích Thuận Kiệt bê tông 4.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240889; Thửa 512; tờ BĐ 20 Chờ cấp