Zum Inhalt wechseln

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5711 Nguyễn Thị Sáu & Hà Thị Hai & Phạm Thị Thủy & Trương Thị Phượng Trần Cao Văn, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 55221A; Thửa 5; tờ BĐ 4 Chờ cấp
5712 Hà Thị Hai & Hà Triều Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 11223455533211; Thửa 1; tờ BĐ 2 Chờ cấp