Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Nài Cư Mgar, Đắk Lắk, , ,
2 Nguyễn Tấn Hải Cư Mgar, Đắk Lắk, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BN 189811
14/06/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
20
112
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 46, B1-83 (GĐ2), Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
104.6 m2
79.0 m2
165.5 m2
7.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép