Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Lệ Thủy Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, , ,
2 Nguyễn Như Hải Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992788
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
351
100
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 88, B1-22, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
101.0 m2
93.45 m2
194.45 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép