Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Nữ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Tú Bình quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BD 669364
02/11/2010
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
34
B2.28
QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Đông & QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Na
Khu E1 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
132.2 m2
104.0 m2
104.0 m2
5.1 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép