Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Ngô Thị Khuyên Bố Trạch, Quảng Bình, , ,
2 Nguyễn Hữu Mẫu Bố Trạch, Quảng Bình, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074341
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
6
B1-28
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG XƯỞNG 43 lập năm 2017
100.0 m2
79.0 m2
249.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3,0

Thông tin giấy phép