Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Tự Điện Bàn, Quảng Nam, , ,
2 Võ Viết Ba Điện Bàn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BN 189932
14/06/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
101
112
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 35, B1-86 (GĐ2), Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC DƯƠNG MINH lập năm 2017
91.7 m2
52.5 m2
163.5 m2
11.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
6,41

Thông tin giấy phép