Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Chín phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Hồ Văn Thiện phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 782649
31/08/2010
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
18
B
Mẹ Thứ
Lô 18-B, Khu C (GĐ2) - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
94.0 m2
152.0 m2
6.6 m
sảnh hạ 3,9m m
01 tầng + lửng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép