Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Anh Phương Hoài Ân, Bình Định, , ,
2 Nguyễn Văn Niệm Hoài Ân, Bình Định, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 303320
18/06/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
30
226
QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Bắc & QH 5,5m; vỉa hè 3,0m hướng Tây
Khu E2MR (GĐ1-PK3) - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
144.6 m2
115.3 m2
115.3 m2
5.1 m
sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép