Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Phương Linh phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Viết Cũ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 303797
25/07/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
1300
00
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Khu EMR - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
115.0 m2
95.0 m2
197.5 m2
8.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
4,0

Thông tin giấy phép