Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thông quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trương Văn Bạn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952259
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
24
B1-4
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
VUNG AN ARCHI JSC lập năm 2017
96.3 m2
73.75 m2
203.15 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
4,5

Thông tin giấy phép