Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Duy Tùng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

CH 636228
28/04/2017
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
137
42
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 28, B1-128, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CỔ PHẦN AVA lập năm 2017
102.2 m2
94.7 m2
169.9 m2
8.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép