Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Kiều Thị Kim Ngọc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Ngữ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
35
B2.17
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Khu E2 - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
85.0 m2
176.0 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
3,0

Thông tin giấy phép