Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thùy Liên Điện Bàn, Quảng Nam, , ,
2 Đinh Công Hạnh Điện Bàn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 521151
25/05/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
83
182
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 350, Khu D - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
VKH CO.,LTD lập năm 2017
100.0 m2
77.5 m2
207.5 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
4,5

Thông tin giấy phép