Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Ngô Thị Bích Ngọc Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Thanh Tú Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678492
28/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
181
62
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 72, B1-41(GĐ2), Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
100.0 m2
75.5 m2
157.0 m2
8.75 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
4.9

Thông tin giấy phép