Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lâm Thị Mẹo quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Đâu quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658062
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
20
B1-36
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH RYO lập năm 2018
120.0 m2
92.5 m2
232.5 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 3: 3,0m m
03 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
5.5

Thông tin giấy phép