Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Kim Phương Tuyên Hóa, Quảng Bình, , ,
2 Phan Anh Quân Tuyên Hóa, Quảng Bình, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BT 878519
26/04/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
36
B2-16
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
KDC Phước Lý mở rộng
Phường Hòa An
Chủ hộ tự lập năm 2018
100.0 m2
77.5 m2
172.0 m2
10.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tum: 3,0m m
02 tầng + tum
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
4.5

Thông tin giấy phép