Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Hương Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Xuân Thanh Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

CM 773450
12/03/2018
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
178
55
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 16, B1-74, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
MILIMET VUONG JSC lập năm 2018
100.0 m2
73.2 m2
188.5 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3.75

Thông tin giấy phép