Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Đức Đạt phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

05397QSDĐ/7313/QĐ-UB
01/07/2003
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
411
10
BTXM
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ tự lập năm 2018
100.0 m2
75.0 m2
155.0 m2
8.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng
c

Thông tin giấy phép