Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Út huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, , ,
2 Châu Quang Sơn huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992880
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
80
B1-23
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
101.0 m2
93.4 m2
186.8 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép