Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đỗ Thị Phương Dung phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Trung phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BĐ 876802
04/05/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
126
109
BTXM
Tổ 8
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ tự lập năm 2018
150.0 m2
134.0 m2
134.0 m2
5.1 m
sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng
c

Thông tin giấy phép