Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Anh Tuấn An Dương, Hải Phòng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634438
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
174
20
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 25, B1-3, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH LBP lập năm 2018
100.0 m2
80.0 m2
274.0 m2
15.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3,4: 3,6m/01 tầng m
04 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3

Thông tin giấy phép