Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Nhơn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Vũ Duy Chiến quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

H00384
27/01/2005
UBND quận Hải Châu

Thông tin công trình

Cầu đường
C1-1
00
QH 10,5m; vỉa hè 5,0m hướng Bắc & QH 10,5m; vỉa hè 5,0m hướng Tây
Lô C1-1, KDC Số 3 đô thị mới Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2018
131.7 m2
93.3 m2
93.3 m2
5.4 m
sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1.5

Thông tin giấy phép