Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Như Hoài phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

W600570
17/01/2003
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
207
10
BTXM
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ tự lập năm 2018
73.2 m2
45.9 m2
96.0 m2
8.64 m
Tầng 1: 3,6m; Tầng 2: 3,3m m
02 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng
c

Thông tin giấy phép