Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thanh Chinh phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Võ Thái Nguyên phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AM 065613
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
41
46
BTXM
Tổ 12
Phường Khuê Trung
KIEN THINH HUNG CO.,LTD lập năm 2016
0.0 m2
77.4 m2
184.4 m2
11.66 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 3,6m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.35
Công trình xây dựng trong khuôn viên đất của chủ hộ
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép